Thứ Hai, 5 tháng 9, 2011

[KBS2 2007] Capital Scandal - 경성스캔들 [Tập 16 - Complete]

[KBS2 2007]Capital Scandal /경성스캔들
Capital Scandal - 경성스캔들  [Tập 16 - Complete]
Số tập: 16

Ngày phát sóng: 06.06.07
Bắt đầu chiếu trên Krfilm: 15.06.07
Link giới thiệu phim trong 4rum:Links trên MU ghép bằng FileSJ :

Eps1:


Capital Scandal - 경성스캔들  [Tập 16 - Complete]
Eps2:
http://www.megaupload.com/?d=Z6LO1QBG
http://www.megaupload.com/?d=SU6AKA00

Eps2 reup by rose
http://www.sendspace.com/file/6upo25
http://www.sendspace.com/file/tavfvv

Eps3
http://www.megaupload.com/?d=89MF9M5Q
http://www.megaupload.com/?d=EYRUB2BN

Ep3 reup by vyvit
http://www.sendspace.com/file/4xaa8n
http://www.sendspace.com/file/9i6hek

Ep 4 reup by hugi1968
MU:
http://www.megaupload.com/?d=J49682T2
Sendspace:
http://www.sendspace.com/file/vhaakd

Ep 5
MU: http://www.megaupload.com/?d=N3Z1F0RU
SS: http://www.sendspace.com/file/6v251o
http://mihd.net/cnrekb reup by vyvit


Ep 6
MU: http://www.megaupload.com/?d=CNA6E54X
SS: http://www.sendspace.com/file/e316gg
http://mihd.net/1dk3at reup by vyvit

Ep 7
MU: http://www.megaupload.com/?d=YYEB7TW2

Ep 8
http://www.megaupload.com/?d=VUWHTD8T
Ep8 reup by hoangtrinh81
http://www.sendspace.com/file/zgnkuv

Ep9
http://www.megaupload.com/?d=KNWVGTZQ

Ep10
http://www.megaupload.com/?d=TJDQYTRB

Ep11
http://www.megaupload.com/?d=YV0PON71

Ep.12
http://www.megaupload.com/?d=M1DAUCFR

Ep.13
http://www.megaupload.com/?d=KCQYVI5Y


Ep.14
http://www.megaupload.com/?d=91CDZMAT

Ep.15
http://www.megaupload.com/?d=OD4U5TSM

Ep.16
http://www.megaupload.com/?d=118Z3T82


Links Megashare

E01
http://megashare.vn/dl.php/1206308
E02
http://megashare.vn/dl.php/1206373
E03
http://megashare.vn/dl.php/1206403
E04
http://megashare.vn/dl.php/1205775
E05
http://megashare.vn/dl.php/1205787
E06
http://megashare.vn/dl.php/1205844
E07
http://megashare.vn/dl.php/1205911
E08
http://megashare.vn/dl.php/1205910
E09
http://megashare.vn/dl.php/1205936
E10
http://megashare.vn/dl.php/1206046
E11
http://megashare.vn/dl.php/1206034
E12
http://megashare.vn/dl.php/1206055
E13
http://megashare.vn/dl.php/1206070
E14
http://megashare.vn/dl.php/1206113
E15
http://megashare.vn/dl.php/1206093
E16
http://megashare.vn/dl.php/1206130


http://kst.vn/community/forum.php?mod=viewthread&tid=1419&extra=page%3D6

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét