Thứ Hai, 5 tháng 9, 2011

[KBS 2009] That Fool 그바보: Kim Ah Joong, Hwang Jung Min[Vietsub Ep.16 - End]

[KBS 2009] That Fool 그바보

Đạo diễn: Kim Min Soo기민수(Goodbye Solo)
Biên kịch: Jung Jin Young 정진영(Bệnh viện phụ sản SoonBong, Mối tình đầu của hoàng thái tử)
              Kim Yi Chang김의찬(Bệnh viện phụ sản SoonBong, Mối tình đầu của hoàng thái tử)
Diễn viên: Hwang Jung Min, Kim Ah Joong, Joo Sang Wook, Yeon Mi Joo, Lee Chung Ah, Baek Sung Hyun, Kim Mi Sun, Lee Soo Young
Ngày phát sóng: 29.4 vào tối thứ 4&5 hàng tuần

That Fool 그바보: Kim Ah Joong, Hwang Jung Min[Vietsub Ep.16 - End]

Nhân vật:

That Fool 그바보: Kim Ah Joong, Hwang Jung Min[Vietsub Ep.16 - End]

Han Ji Soo - Kim Ah Joong

That Fool 그바보: Kim Ah Joong, Hwang Jung Min[Vietsub Ep.16 - End]

Goo Dong Beak - Hwang Jung Min

That Fool 그바보: Kim Ah Joong, Hwang Jung Min[Vietsub Ep.16 - End]

Kim Kang Mo - Joo Sang Wook

That Fool 그바보: Kim Ah Joong, Hwang Jung Min[Vietsub Ep.16 - End]

Han Sang Chul - Baek Sung Hyun

That Fool 그바보: Kim Ah Joong, Hwang Jung Min[Vietsub Ep.16 - End]

Goo Min Ji - Lee Chung Ah

That Fool 그바보: Kim Ah Joong, Hwang Jung Min[Vietsub Ep.16 - End]

Jo Seung Eun - Lee Mi Seon

 Link MU

Tập 1:
http://www.megaupload.com/?d=CG7S7ZT0
Tập 2: http://www.megaupload.com/?d=VFVH2U0U
Tập 3: http://www.megaupload.com/?d=P0XPZP0N
Tập 4: http://www.megaupload.com/?d=EIUHA3A2
Tập 5: http://www.megaupload.com/?d=CVE66FNZ
Tập 6: http://www.megaupload.com/?d=8CBBCQU8
Tập 7: http://www.megaupload.com/?d=3D0JSXTD
Tập 8: http://www.megaupload.com/?d=OERECP2A
Tập 9: http://www.megaupload.com/?d=MFITYQVG
Tập 10: http://www.megaupload.com/?d=438LIEZQ
Tập 11: http://www.megaupload.com/?d=B8MQ6OTI
Tập 12: http://www.megaupload.com/?d=RMAZ01EO
Tập 13: http://www.megaupload.com/?d=KE8QDZOK
Tập 14: http://www.megaupload.com/?d=F4EIT53A
Tập 15: http://www.megaupload.com/?d=0A9WS7MR
Tập 16: http://www.megaupload.com/?d=OMOFQ0LH
Link MF

Tập 1:

P1: http://www.mediafire.com/download.php?zl4zwkwyznm
P2: http://www.mediafire.com/download.php?2nmzny1eewu
P3: http://www.mediafire.com/download.php?5hibi4mdty1
P4: http://www.mediafire.com/download.php?umgdjmnnenm
Tập 2:
P1: http://www.mediafire.com/download.php?mmmdqjwtatt
P2: http://www.mediafire.com/download.php?tzizmnnyytm
P3: http://www.mediafire.com/download.php?iz0zwdvamyg
P4: http://www.mediafire.com/download.php?wndww55zgno
P5: http://www.mediafire.com/download.php?z3mdmjq4tyz
Tập 3:
P1: http://www.mediafire.com/?zwtqmwjlkhz
P2: http://www.mediafire.com/file/zw ... STK.Vietsub.avi.001
P3: http://www.mediafire.com/file/mo ... STK.Vietsub.avi.002
P4: http://www.mediafire.com/file/42 ... STK.Vietsub.avi.003
Tập 4:
P1: http://www.mediafire.com/download.php?tz0zmznonjm
P2: http://www.mediafire.com/download.php?4eefwwglj2x
P3: http://www.mediafire.com/download.php?mm5jzyg10j0
P4: http://www.mediafire.com/download.php?wzn2nr5jm0m
P5: http://www.mediafire.com/download.php?5dthnczktym
Tập 5:
P1: http://www.mediafire.com/download.php?jywxrny1d10
P2: http://www.mediafire.com/download.php?n2wzmmwgomm
P3: http://www.mediafire.com/download.php?qykmjhkoyym
P4: http://www.mediafire.com/download.php?nzzytyi4mew
P5: http://www.mediafire.com/download.php?yikkzw4nazy
Tập 6:
P1: http://www.mediafire.com/download.php?wxhznyenmtn
P2: http://www.mediafire.com/download.php?woh2tywyu0t
P3: http://www.mediafire.com/download.php?wit55wyrt1w
P4: http://www.mediafire.com/download.php?ninnm11t1om
Tập 7:
P1: http://www.mediafire.com/?n5y2m3zwmyt
P2: http://www.mediafire.com/?zzizy5ojgoi
P3: http://www.mediafire.com/?j345zdwkfnz
P4: http://www.mediafire.com/?nnznyzb5mkg
P5: http://www.mediafire.com/?k3mmnyhnmvd
Tập 8:
P1: http://www.mediafire.com/?mznnmietman
P2: http://www.mediafire.com/?4hygyndmez2
P3: http://www.mediafire.com/?mgg5jmgtnmz
P4: http://www.mediafire.com/?yhrytnjktcz
Tập 9:
P1: http://www.mediafire.com/?ezyzzvjtwam
P2: http://www.mediafire.com/?nnymmzidjqw
P3: http://www.mediafire.com/?mzyqmzzlhzl
P4: http://www.mediafire.com/?hyihmewjjt2
Tập 10:
P1: http://www.mediafire.com/?4mjmzht4yxm
P2: http://www.mediafire.com/?emnzwdmtwiz
P3: http://www.mediafire.com/?tmjgmwkiwlm
P4: http://www.mediafire.com/?vm3oawajjz4
Tập 11:
P1: http://www.mediafire.com/?o1mi5q2uzfm
P2: http://www.mediafire.com/?t04kzlvtmyz
P3: http://www.mediafire.com/?d2dnmttwjdm
P4: http://www.mediafire.com/?hznzdewvezg
Tập 12:
P1: http://www.mediafire.com/?cttnv3mzjnw
P2: http://www.mediafire.com/?flwmznndnyz
P3: http://www.mediafire.com/?a4a1oo6ox5oo0ac
P4: http://www.mediafire.com/?gxon0nqzzyn
Ep.13:
http://www.mediafire.com/?2w23q4n8hi8nfc5
http://www.mediafire.com/?br19af2r1d2nkp7
http://www.mediafire.com/?o35b2cz87sc7p0k
http://www.mediafire.com/?6kgc8giilk9laqj
Ep.14:
http://www.mediafire.com/?3cken5cy07fh6no
http://www.mediafire.com/?i6phh38fi3c1x95
http://www.mediafire.com/?85z4pddlc8ya7a7
http://www.mediafire.com/?cy5rsas3rt6hrsd
http://www.mediafire.com/?3wr9rbiw8s5anr5
Ep.15:
http://www.mediafire.com/?10hdz822q8dulcm
http://www.mediafire.com/?49afqjao5hpuaac
http://www.mediafire.com/?7obb0uy35652cnc
http://www.mediafire.com/?b1c57ieut5vlb28
Ep.16-End
http://www.mediafire.com/?8g886qab23at6am
http://www.mediafire.com/?cfc54b672kb9box
http://www.mediafire.com/?21bu3bccs27k1mw
http://www.mediafire.com/?1jglucatbz80ws1
http://www.mediafire.com/?299lg2gutjjd5dt
Link Mega1280vn

Tập 1:

P1: http://mega.1280.com/file/J35FX2D5/          
P2: http://mega.1280.com/file/ANS6Y29N/          
P3: http://mega.1280.com/file/JA1YRY0D/

Tập 2:

P1: http://mega.1280.com/file/A2UPNJX4/
P2: http://mega.1280.com/file/8SM4TUUT/
P3: http://mega.1280.com/file/O53VIX3O/

Tập 3:

P1: http://mega.1280.com/file/XHWY3MKD/          
P2: http://mega.1280.com/file/7O5UKY9W/
P3: http://mega.1280.com/file/SMG5QSPL/

Tập 4:

P1: http://mega.1280.com/file/MS48G25T/
P2: http://mega.1280.com/file/3T5Z3R34/          
P3: http://mega.1280.com/file/T5R33SOZ/

Tập 5:

P1: http://mega.1280.com/file/F13A7NK6/
P2: http://mega.1280.com/file/TFLT68T3/          
P3: http://mega.1280.com/file/V305OXN7/

Tập 6:

P1: http://mega.1280.com/file/C7GWHK1Z/          
P2: http://mega.1280.com/file/DHS3MQ7R/          
P3: http://mega.1280.com/file/78M4Q0L8/

Tập 7:

P1: http://mega.1280.com/file/5VVCI4F6/
P2: http://mega.1280.com/file/1OWQ8GHD/
P3: http://mega.1280.com/file/OTBEMRF7/

Tập 8:

P1: http://mega.1280.com/file/2G9JSQTE/
P2: http://mega.1280.com/file/EKPOSD1I/
P3: http://mega.1280.com/file/MY8LKQBE/

Tập 9:

P1: http://mega.1280.com/file/UFUF6NBL/
P2: http://mega.1280.com/file/MIB1CSVX/
P3: http://mega.1280.com/file/Q3QMLR1N/

Tập 10:

P1: http://mega.1280.com/file/H1H1ZMZD/
P2: http://mega.1280.com/file/9870YWTD/          
P3: http://mega.1280.com/file/M1IWV1W6/

Tập 11:

P1: http://mega.1280.com/file/8P5P6KPV/          
P2: http://mega.1280.com/file/CMNY6Q7C/
P3: http://mega.1280.com/file/DPMIJ3ED/

Tập 12:

P1: http://mega.1280.com/file/9MDUWQNG/
P2: http://mega.1280.com/file/W6FXA090/
P3: http://mega.1280.com/file/Q16MJPSY/

Tập 13:

P1: http://mega.1280.com/file/LW6O9R1V/          
P2: http://mega.1280.com/file/9BAMQAS6/          
P3: http://mega.1280.com/file/8DS1OG8E/

Tập 14:

P1: http://mega.1280.com/file/1YTWKDV7/          
P2: http://mega.1280.com/file/STQ79U1G/
P3: http://mega.1280.com/file/OP7DGMSP/

Tập 15:

P1: http://mega.1280.com/file/HG3VPC9Q/          
P2: http://mega.1280.com/file/47JFC9CM/          
P3: http://mega.1280.com/file/9REDGW6D/

Tập 16:

P1: http://mega.1280.com/file/R6841KFN/
P2: http://mega.1280.com/file/FHT7YIAA/          
P3: http://mega.1280.com/file/IM8WJPUK/http://kst.vn/community/forum.php?mod=viewthread&tid=38177&extra=page%3D6

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét