Thứ Bảy, 3 tháng 9, 2011

Điều Lo Lắng Nhất Của Chủ Tiệm Nails Là Gì?


1. Không Đủ Thu Nhập

2. Không Có Khách

3. Không Kiếm Được Thợ Giỏi

4. Không Giữ Được Thợ Giỏi

5. Chuyện Khác

Bạn nghĩ sao?

 http://www.nhosbs.com/build-tiem/dieu-lo-lang-nhat-cua-chu-tiem-nails-la-gi/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét