Thứ Năm, 8 tháng 9, 2011

Điểm Hội Tụ - 16/16 tập (Thuyết Minh) HQ - link mega


Posted Image

phim Thuyết Minh , dạng AVI , mỗi tập trên 600mb .

tập 01: http://www.megaupload.com/?d=A9NJISVC
tập 02: http://www.megaupload.com/?d=GG9YJ7XZ
tập 03: http://www.megaupload.com/?d=8GTXEVGR
tập 04: http://www.megaupload.com/?d=AUNP7RB4
tập 05: http://www.megaupload.com/?d=R5ENE8ZU
tập 06-1: http://www.megaupload.com/?d=D453LXF8
tập 06-2: http://www.megaupload.com/?d=CD68DMV2
tập 07-1: http://www.megaupload.com/?d=R28ODAWX
tập 07-2: http://www.megaupload.com/?d=TTRF9YXM
tập 08-1: http://www.megaupload.com/?d=6I2BP660
tập 08-2: http://www.megaupload.com/?d=1RSLJTGX
tập 09-1: http://www.megaupload.com/?d=XELCPTUK
tập 09-2: http://www.megaupload.com/?d=6DHO70W0
tập 10-1: http://www.megaupload.com/?d=0SM6FHMO
tập 10-2: http://www.megaupload.com/?d=GEK0TEG0
tập 11-1: http://www.megaupload.com/?d=F9JYC6W4
tập 11-2: http://www.megaupload.com/?d=2NGT3NEK
tập 12-1: http://www.megaupload.com/?d=DZA68C05
tập 12-2: http://www.megaupload.com/?d=SSG9RGNN
tập 13-1: http://www.megaupload.com/?d=OMX9SV4E
tập 13-2: http://www.megaupload.com/?d=UN5L2QGI
tập 14-1: http://www.megaupload.com/?d=WVCXS3N9
tập 14-2: http://www.megaupload.com/?d=XP5Z6S0E
tập 15-1: http://www.megaupload.com/?d=ZDN4SCNJ
tập 15-2: http://www.megaupload.com/?d=69T7VHRR
tập 16-1: http://www.megaupload.com/?d=5RC86ZJL
tập 16-2: http://www.megaupload.com/?d=1IK6O8O2 
 hết
 
http://phimnhacviet.net/index.php?/topic/1746-di%E1%BB%83m-h%E1%BB%99i-t%E1%BB%A5-1616-t%E1%BA%ADp-thuy%E1%BA%BFt-minh/
 
Posted Image

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét