Thứ Tư, 7 tháng 9, 2011

Chuyện Nhỏ (Week 08-26)Không giống những trò chơi dành cho người lớn trước đó, linh hồn của “Chuyện nhỏ” chính là các trẻ em từ 6-9 tuổi. Sự thú vị của trò chơi phụ thuộc hoàn toàn vào sự hồn nhiên, bất ngờ của các em khi trả lời các câu hỏi. Điều khó nhất của những người làm chương trình là khai thác sự hồn nhiên của các em một cách tối đa bằng những câu hỏi mang tính gợi ý. Quả không dễ chút nào...

Week 08-26
http://www.megaupload.com/?d=G5CJLZAP
http://www.megaupload.com/?d=2YSILY71
http://www.megaupload.com/?d=EWI3A5EJ
http://www.megaupload.com/?d=9EHDBNDH
http://www.megaupload.com/?d=SBZ4JTCK

Week 08-19
http://www.megaupload.com/?d=CCG5L9DE
http://www.megaupload.com/?d=ZCOFMY87
http://www.megaupload.com/?d=HFBZ68AS
http://www.megaupload.com/?d=LCUT3UBU
http://www.megaupload.com/?d=36VDFVUH

Week 08-12
http://www.megaupload.com/?d=PAI09YNY
http://www.megaupload.com/?d=5BXYY5BJ
http://www.megaupload.com/?d=JBX5LBQE
http://www.megaupload.com/?d=W0NJGQ0M
http://www.megaupload.com/?d=1WTC4LH5

Week 08-05
http://www.megaupload.com/?d=K4WG289H
http://www.megaupload.com/?d=T96652IW
http://www.megaupload.com/?d=XCZQBI56
http://www.megaupload.com/?d=AJ1IVB3N
http://www.megaupload.com/?d=O3IDIXZF

Week 07-29
http://www.megaupload.com/?d=NBYMWSNM
http://www.megaupload.com/?d=NCDVWC6P
http://www.megaupload.com/?d=Z5CP8J30
http://www.megaupload.com/?d=TKFJOLW8
http://www.megaupload.com/?d=8AFXHG2Z

Week 07-22
http://www.megaupload.com/?d=1E70MIYU
http://www.megaupload.com/?d=8TK3TE94
http://www.megaupload.com/?d=9W1CYY3W
http://www.megaupload.com/?d=SOUI3PHG
http://www.megaupload.com/?d=8MHCABV5

Week 07-15
http://www.megaupload.com/?d=43RLQ0H6
http://www.megaupload.com/?d=GMBPCGUE
http://www.megaupload.com/?d=T6V2A9V9
http://www.megaupload.com/?d=92K7XGI4
http://www.megaupload.com/?d=6AADW56M

Week 07-08
http://www.megaupload.com/?d=B7KQXQG5
http://www.megaupload.com/?d=9LQPC5F0
http://www.megaupload.com/?d=OUVWALY0
http://www.megaupload.com/?d=F14CSZ5L
http://www.megaupload.com/?d=PU6DLB0L

Week 07-01
http://www.megaupload.com/?d=Z5795BQJ
http://www.megaupload.com/?d=NJX6BB6K
http://www.megaupload.com/?d=2VG92C7N
http://www.megaupload.com/?d=5QK4IKIX
http://www.megaupload.com/?d=W2AUR17U

Week 06-24
http://www.megaupload.com/?d=WXJLFME0
http://www.megaupload.com/?d=ZKXUN3JX
http://www.megaupload.com/?d=ZIA2714V
http://www.megaupload.com/?d=G182ILLZ
http://www.megaupload.com/?d=Q2SQVGMH

Week 06-17
http://www.megaupload.com/?d=UNS8XHRM
http://www.megaupload.com/?d=F8BXTRIO
http://www.megaupload.com/?d=2G2O2RIS
http://www.megaupload.com/?d=LSMD70LN
http://www.megaupload.com/?d=ZPDKTLFL

Week 06-10
http://www.megaupload.com/?d=L72ND5EH
http://www.megaupload.com/?d=EP6LKK0Q
http://www.megaupload.com/?d=RKWG1E6Q
http://www.megaupload.com/?d=XWHJ8833
http://www.megaupload.com/?d=GHKEKBP5

Week 06-03
http://www.megaupload.com/?d=M8I26WKW
http://www.megaupload.com/?d=UWYX0OP6
http://www.megaupload.com/?d=AXG5ZV62
http://www.megaupload.com/?d=72N9U1IA
http://www.megaupload.com/?d=IUE66A18

Week 05-27
http://www.megaupload.com/?d=30SJHA81
http://www.megaupload.com/?d=4N5A9LBT
http://www.megaupload.com/?d=PNDTMRJT
http://www.megaupload.com/?d=K306VN6Z
http://www.megaupload.com/?d=NXAF1C0B

Tuần 05-20-10
http://www.megaupload.com/?d=S2O8S20X
http://www.megaupload.com/?d=7U1NHAUR
http://www.megaupload.com/?d=2YN6JCWA
http://www.megaupload.com/?d=EEI37EG0
http://www.megaupload.com/?d=0S9UR22Dhttp://vietsn.com/forum/showthread.php?t=316565

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét