Thứ Tư, 7 tháng 9, 2011

Chuyện Hợp Tan (18/18) Tập DVDrip AVI & (6/6) DVD retail *Completed*

http://vietsn.com/forum/attachment.php?attachmentid=7507&d=1208834821
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attachmentid=7507&d=1208834821


Phim này đã 3 năm cũ nhưng rất hay...
BigNICK sẽ chiếu DVD retail and DVDRIP AVI...

US lồng Tiếng
Mỗi DVD hơn 3 tiếng dài

Vào Ủng Hộ, ngày mai bắt đầu chiếu
DVD Format:
DVD1-3: http://www.megaupload.com/?f=TCNOOZEE
DVD4-6: http://www.megaupload.com/?f=6MCG8CJ9

AVI Format:
Tập 1-3
01) http://www.megaupload.com/?d=JUNVYMGI
02) http://www.megaupload.com/?d=E43AJ8PN
03) http://www.megaupload.com/?d=MNYS6SHF
04) http://www.megaupload.com/?d=GDGL7AO9
05) http://www.megaupload.com/?d=QIGDY9Q4
06) http://www.megaupload.com/?d=0ANEYV37
07) http://www.megaupload.com/?d=2IY4XHAC
08) http://www.megaupload.com/?d=QDTO3CPM
09) http://www.megaupload.com/?d=XPAW6RRV
10) http://www.megaupload.com/?d=8I0VL6CU
11) http://www.megaupload.com/?d=JJJIBCAA
12) http://www.megaupload.com/?d=1N9UJ2TV
13) http://www.megaupload.com/?d=YXPYM71H
14) http://www.megaupload.com/?d=Y07SXDKA
15) http://www.megaupload.com/?d=6MF3LQL1
16) http://www.megaupload.com/?d=ZXGL5AX1
17) http://www.megaupload.com/?d=D0W70NU2
18) http://www.megaupload.com/?d=YPCG6WFC
19) http://www.megaupload.com/?d=H0SUHIRO
Tập 4-6
01) http://www.megaupload.com/?d=IWJ9BSDC
02) http://www.megaupload.com/?d=I0OVNY28
03) http://www.megaupload.com/?d=HZAZDNRF
04) http://www.megaupload.com/?d=F86VICO3
05) http://www.megaupload.com/?d=U7VXSYQ8
06) http://www.megaupload.com/?d=2KE28H5Q
07) http://www.megaupload.com/?d=P7YCZPCY
08) http://www.megaupload.com/?d=VRJG07B8
09) http://www.megaupload.com/?d=KORT33MV
10) http://www.megaupload.com/?d=SWELE921
11) http://www.megaupload.com/?d=QRZDCBQK
12) http://www.megaupload.com/?d=6R1X78P8
13) http://www.megaupload.com/?d=61E6S4LA
14) http://www.megaupload.com/?d=1LQBOEXU
15) http://www.megaupload.com/?d=HM5Y8LIG
16) http://www.megaupload.com/?d=TCBFKWHY
17) http://www.megaupload.com/?d=5VY5HXW2
18) http://www.megaupload.com/?d=XKUZR92Q
19) http://www.megaupload.com/?d=0XTC2853
20) http://www.megaupload.com/?d=FZW28PK1
Tập 7-9
01) http://www.megaupload.com/?d=BBRAYD7M
02) http://www.megaupload.com/?d=CLZ7R5SZ
03) http://www.megaupload.com/?d=FIXOEZUU
04) http://www.megaupload.com/?d=P5LMTQKG
05) http://www.megaupload.com/?d=NN1E8ZCK
06) http://www.megaupload.com/?d=P912MMKV
07) http://www.megaupload.com/?d=IU59HQ7A
08) http://www.megaupload.com/?d=ZZB4LCBP
09) http://www.megaupload.com/?d=GFL4EHA5
10) http://www.megaupload.com/?d=LOOTMMS5
11) http://www.megaupload.com/?d=KIFDHJVR
12) http://www.megaupload.com/?d=T7FSUZN9
13) http://www.megaupload.com/?d=4HR3ZZRZ
14) http://www.megaupload.com/?d=U1SG5ZE4
15) http://www.megaupload.com/?d=FCFYU1Z7
16) http://www.megaupload.com/?d=YUHXL1U0
17) http://www.megaupload.com/?d=ZM0LN5VK
18) http://www.megaupload.com/?d=UAMFYB9A
19) http://www.megaupload.com/?d=OK9SSKG0
20) http://www.megaupload.com/?d=U5DTR3NK
10-12
01) http://www.megaupload.com/?d=2F81ENO2
02) http://www.megaupload.com/?d=BPZWMC0E
03) http://www.megaupload.com/?d=EH9J0UI3
04) http://www.megaupload.com/?d=NBK7YIW9
05) http://www.megaupload.com/?d=YYEYV1QR
06) http://www.megaupload.com/?d=NUJ5BEMF
07) http://www.megaupload.com/?d=N7BU6NC3
08) http://www.megaupload.com/?d=MDDPVEEC
09) http://www.megaupload.com/?d=44PHX81W
10) http://www.megaupload.com/?d=739X5LE2
11) http://www.megaupload.com/?d=CXB5470U
12) http://www.megaupload.com/?d=BVHKTJC6
13) http://www.megaupload.com/?d=ISR9PWHW
14) http://www.megaupload.com/?d=R4FYFSKN
15) http://www.megaupload.com/?d=IOC4AS5Q
16) http://www.megaupload.com/?d=5JZVKM45
17) http://www.megaupload.com/?d=XGM501FC
18) http://www.megaupload.com/?d=G2H90JMK
19) http://www.megaupload.com/?d=FT4AW6E4
13-15
01) http://www.megaupload.com/?d=M9VXQC4W
02) http://www.megaupload.com/?d=VAFCNDX0
03) http://www.megaupload.com/?d=BWU4X4BA
04) http://www.megaupload.com/?d=PA3LE07U
05) http://www.megaupload.com/?d=Y7WT3FT8
06) http://www.megaupload.com/?d=9WRBRN7R
07) http://www.megaupload.com/?d=PM1F0D77
08) http://www.megaupload.com/?d=CGA2DGY0
09) http://www.megaupload.com/?d=XZ63OK92
10) http://www.megaupload.com/?d=INESKEK8
11) http://www.megaupload.com/?d=XOUTQD74
12) http://www.megaupload.com/?d=E8HZEOFI
13) http://www.megaupload.com/?d=KS42CU1H
14) http://www.megaupload.com/?d=FN3XMH6U
15) http://www.megaupload.com/?d=WD57B3CZ
16) http://www.megaupload.com/?d=SIN3TVW2
17) http://www.megaupload.com/?d=Y7O8DGMU
18) http://www.megaupload.com/?d=C5ENOPBI
19) http://www.megaupload.com/?d=FMX7MDFC
16-18
01) http://www.megaupload.com/?d=5TP0M1BQ
02) http://www.megaupload.com/?d=2M6T77LP
03) http://www.megaupload.com/?d=SYNVZ602
04) http://www.megaupload.com/?d=WPSXD7GQ
05) http://www.megaupload.com/?d=UAWQSG7R
06) http://www.megaupload.com/?d=61ZJRB92
07) http://www.megaupload.com/?d=RH08FFFM
08) http://www.megaupload.com/?d=XOU56YVR
09) http://www.megaupload.com/?d=YO95QZP3
10) http://www.megaupload.com/?d=RNIJF4RU
11) http://www.megaupload.com/?d=WA25QPB8
12) http://www.megaupload.com/?d=LEN6GP6R
13) http://www.megaupload.com/?d=R9XNXA1B
14) http://www.megaupload.com/?d=T19EQEV6
15) http://www.megaupload.com/?d=JJ4GIX0O
16) http://www.megaupload.com/?d=B6OZNU24
17) http://www.megaupload.com/?d=AT33ACUV
18) http://www.megaupload.com/?d=M6BVOQ50
19) http://www.megaupload.com/?d=CCCDBHNR

The End

http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=35726

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét