Thứ Tư, 7 tháng 9, 2011

CHUNG SỨC (Week 08-17)Chung sức thu hút người chơi, người xem chính là yếu tố bất ngờ và kết quả dựa “theo số đông” (Mỗi câu hỏi được khảo sát trên 100 người) chứ không phải tiêu chí đúng hay sai. Mỗi chương trình có hai đội tham gia, gồm ba vòng và phần thi đặc biệt dành cho đội chiến thắng với phần thưởng 10 triệu đồng, ở vòng thi này đòi hỏi sự ăn ý, tính đoàn kết của các thành viên trong đội.

Week 08-17
http://www.megaupload.com/?d=BOIASSJK
http://www.megaupload.com/?d=TMM0KH2Z
http://www.megaupload.com/?d=GFAZJ26A
http://www.megaupload.com/?d=IDS3JLC0
http://www.megaupload.com/?d=Q6NA3LXU

Week 08-10
http://www.megaupload.com/?d=RVLQR9AE
http://www.megaupload.com/?d=JOFDYMDJ
http://www.megaupload.com/?d=MAH9MJF4
http://www.megaupload.com/?d=8ESPXRM5
http://www.megaupload.com/?d=ENH7UUY3

Week 08-03
http://www.megaupload.com/?d=2BVN32B9
http://www.megaupload.com/?d=MI1N6TRQ
http://www.megaupload.com/?d=KI6G2FDA
http://www.megaupload.com/?d=I4707CD0
http://www.megaupload.com/?d=KLLUKF8H

Week 07-27
http://www.megaupload.com/?d=CZKAK6Y1
http://www.megaupload.com/?d=1220LE2Y
http://www.megaupload.com/?d=XTYWPCLS
http://www.megaupload.com/?d=F90ED47P
http://www.megaupload.com/?d=XW944YNS

Week 07-20
http://www.megaupload.com/?d=DKNV228X
http://www.megaupload.com/?d=T16I480I
http://www.megaupload.com/?d=LLJDQO6C
http://www.megaupload.com/?d=HTHZREOG
http://www.megaupload.com/?d=6WOM2A40

Week 07-13
http://www.megaupload.com/?d=YUVXV52T
http://www.megaupload.com/?d=VYPRO4PG
http://www.megaupload.com/?d=64WONUHK
http://www.megaupload.com/?d=O7CYIIX6
http://www.megaupload.com/?d=RYWB5RZY

Week 07-06
http://www.megaupload.com/?d=7HT61HFA
http://www.megaupload.com/?d=8PWPOQKS
http://www.megaupload.com/?d=GSOLL2B4
http://www.megaupload.com/?d=AZ6SY80B
http://www.megaupload.com/?d=DIIWACHU

Week 06-29
http://www.megaupload.com/?d=8SX5V3N0
http://www.megaupload.com/?d=X0APX5T9
http://www.megaupload.com/?d=LD84UHK2
http://www.megaupload.com/?d=3DAYX9HF
http://www.megaupload.com/?d=8ZN5WJT0

Week 06-22
http://www.megaupload.com/?d=HFU0Y3VB
http://www.megaupload.com/?d=AB8FX4D0
http://www.megaupload.com/?d=4V0DE0YN
http://www.megaupload.com/?d=QPJUA0CI
http://www.megaupload.com/?d=BNZ3K96Q

Week 06-15
http://www.megaupload.com/?d=XZ6VSQ80
http://www.megaupload.com/?d=MDQQZ6IC
http://www.megaupload.com/?d=WFFULH9P
http://www.megaupload.com/?d=8CTB37BL
http://www.megaupload.com/?d=L6TOEZLC

Week 06-08
http://www.megaupload.com/?d=ZC71ZE5U
http://www.megaupload.com/?d=QKUXMFS7
http://www.megaupload.com/?d=XUI1S6YK
http://www.megaupload.com/?d=A0QMGF4F
http://www.megaupload.com/?d=1P8VJDG8

Week 06-01
http://www.megaupload.com/?d=930Y0SQ5
http://www.megaupload.com/?d=UJI90ACG
http://www.megaupload.com/?d=TG9OW8K1
http://www.megaupload.com/?d=QAQ4A40Y
http://www.megaupload.com/?d=RFK6Q57V

Week 05-25-10
http://www.megaupload.com/?d=9L5YHNSB
http://www.megaupload.com/?d=3L0HN0ZG
http://www.megaupload.com/?d=TQ480MD2
http://www.megaupload.com/?d=WIBPD7D1
http://www.megaupload.com/?d=GX6PXZJJ

Tuần 05-11-10
http://www.megaupload.com/?d=VJ1G6P3Q
http://www.megaupload.com/?d=HOZXG3U1
http://www.megaupload.com/?d=22RR3L8V
http://www.megaupload.com/?d=VXWTXHGT
http://www.megaupload.com/?d=XGO76551

Tuần 05-04-10
http://www.megaupload.com/?d=KF6H4CT5
http://www.megaupload.com/?d=S8GXP85D
http://www.megaupload.com/?d=7U9C0IPY
http://www.megaupload.com/?d=YFRWW87A
http://www.megaupload.com/?d=W0MIG4SN

http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=317770 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét