Thứ Hai, 19 tháng 9, 2011

Chân Mệnh Thiên Tử - 20 tập - TVBPhim Chân Mệnh Thiên Tữ cũa TVB, 20 Tập MPG , US lồng tiếng do Lưu Đức Hòa đóng, mỗi tập khoãng 400 MB. Phim cũ, nếu có nhiều bạn ũng hộ mình sẽ chiếu

Tâp 1: http://www.megaupload.com/?d=7I5SBDRS

Tập 2: http://www.megaupload.com/?d=XQVQWGL2

Tập 3: http://www.megaupload.com/?d=C9EX41B9

Tập 4: http://www.megaupload.com/?d=VBBIYE5V

Tập 5: http://www.megaupload.com/?d=9W5KB9MY

Tập 6: http://www.megaupload.com/?d=YJHOVH7O

Tập 7: http://www.megaupload.com/?d=HMGBYXKO

Tập 8: http://www.megaupload.com/?d=0F40WX30

Tập 9: http://www.megaupload.com/?d=CUQMC5BP

Tập 10: http://www.megaupload.com/?d=902UM7DF

Tập 11: http://www.megaupload.com/?d=WDCM9FQ6

Tập 12: http://www.megaupload.com/?d=ZNQ9RD90

Tập 13: http://www.megaupload.com/?d=UGFU2FZT

Tập 14: http://www.megaupload.com/?d=ID4I4PHX

Tập 15: http://www.megaupload.com/?d=VJK2WSNB

Tập 16: http://www.megaupload.com/?d=2R0VCDR0

Tập 17: http://www.megaupload.com/?d=CDY81KYE

Tập 18: http://www.megaupload.com/?d=9MMEKJ40

Tập 19: http://www.megaupload.com/?d=IY04HWIQ

Tập 20End: http://www.megaupload.com/?d=KD1CP526


 
htlong
http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=2869

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét