Thứ Tư, 28 tháng 9, 2011

Câu Chuyện Pháp Đình - 21/21 tập AVI - VN

Bộ phim gồm có 2 phần

Phần 1: Hơi ấm bàn tay (9 tập)

Phần 2: Giấc mơ thiên đường (12 tập)

Hơi ấm bàn tay kể về cuộc đời của phạm nhân Trần Trọng Nhân. Khi một kẻ nghiện hút, bụi đời và bị mắc căn bệnh thế kỷ AIDS như Trọng Nhân trở thành nghi can số một trong vụ giết người cướp của tàn bạo, mọi người đều xem đó là một hệ quả tất yếu. Tuy nhiên, cô nhà báo trẻ tập sự Nam An lại tin vào những lời kêu oan của Nhân và cố tìm mọi cách để điều tra sự thật...

Giấc mơ thiên đường lại chứa đựng một bi kịch về một gia đình nghèo từ nông thôn lên thành phố kiếm sống. Hai anh em trong một gia đình yêu thương nhau hết mực nhưng rồi người em phải đứng trước tòa, nhận án tử hình vì tội giết anh dù đã nỗ lực hết mình để cứu anh...


Format: 640 x 368
Dạng: AVI (XVid)
Dung lượng: 440 MB / epsFolder: http://www.megaupload.com/?f=KNI037X7

tập 01
1 http://www.megaupload.com/?d=2IYONHP8
2 http://www.megaupload.com/?d=H5DIHJFI
3 http://www.megaupload.com/?d=HEBPIW6H
4 http://www.megaupload.com/?d=L1LM1AVX
5 http://www.megaupload.com/?d=BTSVMJBQ

tập 02
1 http://www.megaupload.com/?d=9NE7N4G8
2 http://www.megaupload.com/?d=N8AVDBT9
3 http://www.megaupload.com/?d=24UZ4HV8
4 http://www.megaupload.com/?d=E5MV6URM
5 http://www.megaupload.com/?d=2KI26QUB

tập 03
1 http://www.megaupload.com/?d=K7PTS2KU
2 http://www.megaupload.com/?d=J6I0K9CI
3 http://www.megaupload.com/?d=8YFA0QN2
4 http://www.megaupload.com/?d=TK1OILQI
5 http://www.megaupload.com/?d=EO6C683D

tập 04
1 http://www.megaupload.com/?d=AGHUX5F0
2 http://www.megaupload.com/?d=9APVYUTM
3 http://www.megaupload.com/?d=IBSFK1GV
4 http://www.megaupload.com/?d=PA7RYWOC
5 http://www.megaupload.com/?d=J69VHCUR

tập 05
1 http://www.megaupload.com/?d=K2DTTVY7
2 http://www.megaupload.com/?d=2ZDE3EHK
3 http://www.megaupload.com/?d=NJAJYI6G
4 http://www.megaupload.com/?d=UQQFNF1T
5 http://www.megaupload.com/?d=S38VS39G

tập 06
1 http://www.megaupload.com/?d=1QPHX300
2 http://www.megaupload.com/?d=C2YRRJ48
3 http://www.megaupload.com/?d=CCL2N8KX
4 http://www.megaupload.com/?d=U140XGIQ
5 http://www.megaupload.com/?d=CEG4BDR0

tập 07
1 http://www.megaupload.com/?d=ON7F4B84
2 http://www.megaupload.com/?d=2F3BAIBI
3 http://www.megaupload.com/?d=NN06I853
4 http://www.megaupload.com/?d=CMIBZPEQ
5 http://www.megaupload.com/?d=SQ8PV2HB

tập 08
1 http://www.megaupload.com/?d=HU9EEP2L
2 http://www.megaupload.com/?d=VYDT2LHF
3 http://www.megaupload.com/?d=NEII0S8J
4 http://www.megaupload.com/?d=5CFVZI5O
5 http://www.megaupload.com/?d=L3XP7Z2Q

tập 09
1 http://www.megaupload.com/?d=PU1Z4VP6
2 http://www.megaupload.com/?d=LBNY62CP
3 http://www.megaupload.com/?d=OOEMPJRJ
4 http://www.megaupload.com/?d=MOJA6TSE
5 http://www.megaupload.com/?d=I4F9OA0I

tập 10
1 http://www.megaupload.com/?d=EVZXPBVA
2 http://www.megaupload.com/?d=WP5SBRTO
3 http://www.megaupload.com/?d=BQAESX76
4 http://www.megaupload.com/?d=Y17ICSZ6
5 http://www.megaupload.com/?d=8GLQTLRU

tập 11
1 http://www.megaupload.com/?d=I3EZALSF
2 http://www.megaupload.com/?d=KG3XG53L
3 http://www.megaupload.com/?d=ZOAXU46M
4 http://www.megaupload.com/?d=9ZOXOCLR
5 http://www.megaupload.com/?d=XHDKB04P

tập 12
1 http://www.megaupload.com/?d=8HPCZ7FI
2 http://www.megaupload.com/?d=MMW5ASFA
3 http://www.megaupload.com/?d=Q1NVYZZC
4 http://www.megaupload.com/?d=GRGJ9EIF
5 http://www.megaupload.com/?d=KVVQFBYC

tập 13
1 http://www.megaupload.com/?d=O4LW7KTN
2 http://www.megaupload.com/?d=KFW3SQ4V
3 http://www.megaupload.com/?d=HA9ZFQRC
4 http://www.megaupload.com/?d=UA06P5D7
5 http://www.megaupload.com/?d=77BBKRL3

tập 14
1 http://www.megaupload.com/?d=M2FSSMAE
2 http://www.megaupload.com/?d=IGW1KAVO
3 http://www.megaupload.com/?d=MYI6FLJW
4 http://www.megaupload.com/?d=0CUSF3QV
5 http://www.megaupload.com/?d=5MD65LWG

tập 15
1 http://www.megaupload.com/?d=6WIVCP0E
2 http://www.megaupload.com/?d=MQECNIA5
3 http://www.megaupload.com/?d=YKVNT8BW
4 http://www.megaupload.com/?d=TXJAGADV
5 http://www.megaupload.com/?d=HBAXTTHH

tập 16
1 http://www.megaupload.com/?d=2M8DX5M5
2 http://www.megaupload.com/?d=KY2CY8K0
3 http://www.megaupload.com/?d=HEIUT6IQ
4 http://www.megaupload.com/?d=L10MLMU3
5 http://www.megaupload.com/?d=O1N8VR0Y

tập 17
1 http://www.megaupload.com/?d=WTMTSVG8
2 http://www.megaupload.com/?d=54ONLH47
3 http://www.megaupload.com/?d=LQ4PRVNP
4 http://www.megaupload.com/?d=O5Z1EBHZ
5 http://www.megaupload.com/?d=PDN5C7R0

tập 18
1 http://www.megaupload.com/?d=V6SGL3PM
2 http://www.megaupload.com/?d=JSOEGJ90
3 http://www.megaupload.com/?d=WDQZDGAN
4 http://www.megaupload.com/?d=TSLQM1IY
5 http://www.megaupload.com/?d=1E55RJPF

tập 19
1 http://www.megaupload.com/?d=X4ZHU21J
2 http://www.megaupload.com/?d=QTPKLKIC
3 http://www.megaupload.com/?d=GJ83Q8LR
4 http://www.megaupload.com/?d=QKGOYWHA
5 http://www.megaupload.com/?d=B63QXWQH

tập 20
1 http://www.megaupload.com/?d=KQEP3BY0
2 http://www.megaupload.com/?d=BUE4R07A
3 http://www.megaupload.com/?d=AQQQI8HL
4 http://www.megaupload.com/?d=LIBE5YC3
5 http://www.megaupload.com/?d=NR28DJCB

tập 21
1 http://www.megaupload.com/?d=Z7HP5R38
2 http://www.megaupload.com/?d=R35WF9W7
3 http://www.megaupload.com/?d=MB1KHTTN
4 http://www.megaupload.com/?d=U92IRUDJ
5 http://www.megaupload.com/?d=D6E9VEE6
end


mietmai
 http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=124186

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét