Thứ Hai, 5 tháng 9, 2011

Call Of The Country 2010 16/16eps (Vietsub) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
# Title: 국가가 부른다 / Gukgaga Bureunda
# Also known as: My Country Calls / Secret Agent Miss Oh
# Genre: Romance, comedy
# Episodes: 16
Cảnh sát, tình báo là một ngành nghề nghiêm túc và nguy hiểm?
Nhưng có 1 thứ mà ngay cả trong nghề sắt đá ấy vẫn phát triển tốt tươi và đáng yêu - đó chính là tình yêu
Sẽ ra sao nếu chuyện tình của một chuyên viên tình báo và một hình cảnh mang đầy màu sắc hài hước?
Bên cạnh những vấn đề chuyên ngành, Call of the country là 1 góc nhìn khác cho 1 ngành được cho là khô khan, cứng nhắc (Credit to KTSK)

[SIZE="5"][COLOR="Red"]

E1
http://www.megaupload.com/?d=7MP9JJ9I
http://www.megaupload.com/?d=PP4X82H3
http://www.megaupload.com/?d=H5M878W6
http://www.megaupload.com/?d=R4Z8C47F
http://www.megaupload.com/?d=A1T5FXAD
http://www.megaupload.com/?d=PZKSG5C1

E2
http://www.megaupload.com/?d=53BKA0LU
http://www.megaupload.com/?d=8KNO71L3
http://www.megaupload.com/?d=AD6M3R2K
http://www.megaupload.com/?d=EYOBXH6U
http://www.megaupload.com/?d=KAW603UC
http://www.megaupload.com/?d=LISLW005
http://www.megaupload.com/?d=SJML6MAZ

E3
http://www.megaupload.com/?d=J4RVSW6R
http://www.megaupload.com/?d=OH1YJJX1
http://www.megaupload.com/?d=PRNIIFW8
http://www.megaupload.com/?d=YJ0XHSQ1
http://www.megaupload.com/?d=2W7JFHDU
http://www.megaupload.com/?d=5217T4BG

E4
http://www.megaupload.com/?d=1T47N0NN
http://www.megaupload.com/?d=A585XPFJ
http://www.megaupload.com/?d=B5BCO431
http://www.megaupload.com/?d=HR2IZ40Z
http://www.megaupload.com/?d=P6KAKB5A
http://www.megaupload.com/?d=ZF7YFU3O

e5
http://www.megaupload.com/?d=JU3WZSZO
http://www.megaupload.com/?d=09ZEI1WI
http://www.megaupload.com/?d=5CVBGS28
http://www.megaupload.com/?d=KPUY90GL
http://www.megaupload.com/?d=FMYT6HK6
http://www.megaupload.com/?d=HKGTYI7B

e6
http://www.megaupload.com/?d=CTC1YAPR
http://www.megaupload.com/?d=ZXE11IBS
http://www.megaupload.com/?d=DH0T9AMV
http://www.megaupload.com/?d=S0QZDHBK
http://www.megaupload.com/?d=HARI6OYH
http://www.megaupload.com/?d=4D9DKV3J

e7
http://www.megaupload.com/?d=XEMF3RFC
http://www.megaupload.com/?d=NQ5ZXC35
http://www.megaupload.com/?d=ZFCVX9R5
http://www.megaupload.com/?d=3R65IM4I
http://www.megaupload.com/?d=BQP2QVZA
http://www.megaupload.com/?d=P7TTPSMB

e8
http://www.megaupload.com/?d=ZNU37RSM
http://www.megaupload.com/?d=G8NRAZ4O
http://www.megaupload.com/?d=OK1HUGWE
http://www.megaupload.com/?d=9R4A7GKF
http://www.megaupload.com/?d=XAGG39YG
http://www.megaupload.com/?d=137T13SB

e9
http://www.megaupload.com/?d=VXV2VWCR
http://www.megaupload.com/?d=AEO4T0YZ
http://www.megaupload.com/?d=3D05PB5T
http://www.megaupload.com/?d=LBCSECK8
http://www.megaupload.com/?d=NNW4N13M
http://www.megaupload.com/?d=5XWLNDLA

e10
http://www.megaupload.com/?d=HTG2YWSM
http://www.megaupload.com/?d=84DZVZ6H
http://www.megaupload.com/?d=IU1ARYSO
http://www.megaupload.com/?d=905WP8B5
http://www.megaupload.com/?d=C5WWZLC9
http://www.megaupload.com/?d=RECF80JY

e11
http://www.megaupload.com/?d=AVX4J624
http://www.megaupload.com/?d=OK0ZHJ80
http://www.megaupload.com/?d=9SZH09L7
http://www.megaupload.com/?d=X18FM5CB
http://www.megaupload.com/?d=2HYIT8X6
http://www.megaupload.com/?d=OKWCR64Z

e12
http://www.megaupload.com/?d=U6ZBITQQ
http://www.megaupload.com/?d=272FSWOK
http://www.megaupload.com/?d=CXPEEFYG
http://www.megaupload.com/?d=WC82KQTL
http://www.megaupload.com/?d=RYIZY83S
http://www.megaupload.com/?d=4PI1D2SB

e13
http://www.megaupload.com/?d=4WS4NDXP
http://www.megaupload.com/?d=UG8UYP2R
http://www.megaupload.com/?d=R7VKTXWZ
http://www.megaupload.com/?d=536019C6
http://www.megaupload.com/?d=ASOG5TK9
http://www.megaupload.com/?d=L8YNRND0

E14
http://www.megaupload.com/?d=0OHLM8GX
http://www.megaupload.com/?d=4YO0G465
http://www.megaupload.com/?d=86BDBIZU
http://www.megaupload.com/?d=9MM5Z59E
http://www.megaupload.com/?d=JSW9HWGT
http://www.megaupload.com/?d=K5WWNKT3

E15
http://www.megaupload.com/?d=ANR3770V
http://www.megaupload.com/?d=C9UQXI09
http://www.megaupload.com/?d=G2ATIUDD
http://www.megaupload.com/?d=OKYT8ZCN
http://www.megaupload.com/?d=UMSY78V9
http://www.megaupload.com/?d=VCJUSAMC

E16 END
http://www.megaupload.com/?d=C9LOQHH6
http://www.megaupload.com/?d=GPXM583C
http://www.megaupload.com/?d=HS65KWLG
http://www.megaupload.com/?d=SIQI3F9W
http://www.megaupload.com/?d=U10VI7PN
http://www.megaupload.com/?d=UDZ3HXGB

http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=352068

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét