Thứ Tư, 7 tháng 9, 2011

Đánh Thức Giai Điệu (Week 08-24)Sau một thời gian nghiên cứu và tìm hiểu thị hiếu của khán giả trong nước, công ty BHD đã chính thức ra mắt format gameshow mới Đánh Thức Giai Điệu. Với mục đích tôn vinh giá trị tiếng Việt, ngôn ngữ Việt Nam, chương trình âm nhạc giải trí Đánh Thức Giai Điệu không chỉ dùng giai điệu của ca khúc làm từ khóa như một dấu hiệu nhận biết bài hát như nhiều gameshow âm nhạc khác, mà người chơi phải nhận biết ca khúc qua chính ca từ của bài hát.

Week 08-24
http://www.megaupload.com/?d=ZX9RAYHA
http://www.megaupload.com/?d=3WB3XGI5
http://www.megaupload.com/?d=79ERKEKV
http://www.megaupload.com/?d=OYVBE9L9
http://www.megaupload.com/?d=B3H1WEON


Week 08-17
http://www.megaupload.com/?d=5A3Z9WVK
http://www.megaupload.com/?d=W7P6YIVQ
http://www.megaupload.com/?d=HYQDS1F3
http://www.megaupload.com/?d=E2W1KC4Y
http://www.megaupload.com/?d=JZIHOQE2

Week 08-10
http://www.megaupload.com/?d=HMG4O142
http://www.megaupload.com/?d=HMVNX1TQ
http://www.megaupload.com/?d=G2K35BL3
http://www.megaupload.com/?d=9AWFERBJ
http://www.megaupload.com/?d=5WJ2IJSO

Week 08-03
http://www.megaupload.com/?d=7K7KLUWK
http://www.megaupload.com/?d=5LX8LV0J
http://www.megaupload.com/?d=JRVOUT25
http://www.megaupload.com/?d=8F1O0LFS
http://www.megaupload.com/?d=97S8RAUW

Week 07-20
http://www.megaupload.com/?d=4D6L9BAT
http://www.megaupload.com/?d=MK9ZY1JL
http://www.megaupload.com/?d=YT6KPWUA
http://www.megaupload.com/?d=YEYXRT3V
http://www.megaupload.com/?d=W4XF12IT

Week 07-13
http://www.megaupload.com/?d=DQ6NQ83J
http://www.megaupload.com/?d=DD2H7AYP
http://www.megaupload.com/?d=PGMTMPU9
http://www.megaupload.com/?d=K0TV66LJ
http://www.megaupload.com/?d=THF8FF4O

Week 07-06
http://www.megaupload.com/?d=UDDK93PZ
http://www.megaupload.com/?d=7V6PWD2G
http://www.megaupload.com/?d=H3LHEMJ3
http://www.megaupload.com/?d=0MFYPC1G
http://www.megaupload.com/?d=WC2S3E6G

Week 06-29
http://www.megaupload.com/?d=DOYP6MJN
http://www.megaupload.com/?d=IH7JXWX1
http://www.megaupload.com/?d=UV1V1K15
http://www.megaupload.com/?d=88NY7PAN
http://www.megaupload.com/?d=0S9T0Q8V

Week 06-22
http://www.megaupload.com/?d=FUWM1NKT
http://www.megaupload.com/?d=FUP9ANV4
http://www.megaupload.com/?d=FDCPAI8S
http://www.megaupload.com/?d=KIE1P8OA
http://www.megaupload.com/?d=AKZENDXH

Week 06-15
http://www.megaupload.com/?d=ASP0FX5G
http://www.megaupload.com/?d=5OT25XKR
http://www.megaupload.com/?d=6ZF1D3L0
http://www.megaupload.com/?d=H29A5V9V
http://www.megaupload.com/?d=QRMWT6A1

Week 06-01
http://www.megaupload.com/?d=2JRE2V4X
http://www.megaupload.com/?d=7SY0FTTD
http://www.megaupload.com/?d=J2Y3CR5Y
http://www.megaupload.com/?d=VLH7SLHK
http://www.megaupload.com/?d=NXM18KMA

Week 05-25-10
http://www.megaupload.com/?d=WWWCX98J
http://www.megaupload.com/?d=F4O5XVQP
http://www.megaupload.com/?d=3AJQB2JU
http://www.megaupload.com/?d=P6UZVAJ0
http://www.megaupload.com/?d=B7481NYB

Tuần 05-11-10
http://www.megaupload.com/?d=YN7CVWBD
http://www.megaupload.com/?d=TGV9AWOZ
http://www.megaupload.com/?d=M20JOQ5Q
http://www.megaupload.com/?d=66H38EP5
http://www.megaupload.com/?d=CPJNVPF0

Tuần 05-04-10
http://www.megaupload.com/?d=2IPL50Y0
http://www.megaupload.com/?d=PTR9I7OU
http://www.megaupload.com/?d=3D74MOO9
http://www.megaupload.com/?d=H0DC1I9L
http://www.megaupload.com/?d=UR6DB004

http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=313167

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét