Thứ Hai, 19 tháng 9, 2011

Âm Tính - VN - 20 Tập AVIÂm tính là bộ phim truyền hình dài 20 tập do hãng phim TFS sản xuất. Kịch bản phim dựa trên chuyện có thật kể về cuộc đời li kỳ, đầy sóng gió bi kịch của một hoa hậu bị nhiễm HIV, cô hoa hậu biển NhaTrang (1989) Lâm Uyển Nhi phải làm gái đứng đường, bị nhiễm HIV và kết cục là cái chết thương tâm. Hoa hậu Mai Phương Thúy là người thủ vai chính trong bộ phim này.
- Đạo diễn: Phương Điền
- Kịch bản: Nguyễn Quang Lập (tác giả kịch bản các phim Thung lũng hoang vắng, Trái tim bé bỏng...)
- Diễn viên chính: Mai Phương Thúy vào vai Minh, một cô gái nhà nghèo, tuy mới 16 tuổi nhưng rất phổng phao xinh đẹp và nuôi ước mộng làm hoa hậu.
 

 tập 01: http://www.megaupload.com/?d=XTCSVYUH
tập 02: http://www.megaupload.com/?d=KT99FADJ
tập 03: http://www.megaupload.com/?d=OI87D79I
tập 04: http://www.megaupload.com/?d=7JHM01S0
tập 05: http://www.megaupload.com/?d=UKW1AMGW
tập 06: http://www.megaupload.com/?d=DBDUA020
tập 07: http://www.megaupload.com/?d=V054FENG
tập 08: http://www.megaupload.com/?d=HFL0IQ55
tập 09: http://www.megaupload.com/?d=MPI6S4R5
tập 10: http://www.megaupload.com/?d=JDDZXE07
tập 11: http://www.megaupload.com/?d=L5XNL77A
tập 12: http://www.megaupload.com/?d=UE9KWLPC
tập 13: http://www.megaupload.com/?d=DECLCGA0
tập 14: http://www.megaupload.com/?d=C7WR191T
tập 15: http://www.megaupload.com/?d=KXLCPA6X
tập 16: http://www.megaupload.com/?d=663FEU21
tập 17: http://www.megaupload.com/?d=N7IPB4J1
tập 18: http://www.megaupload.com/?d=HB8T90V3
tập 19: http://www.megaupload.com/?d=JP8XUPO8
tập 20: http://www.megaupload.com/?d=PW1D5FNX
endhttp://diendan.yeutretho.com/am-tiinh-phim-vn-dvdrip-20-20-tap-156696.html
 ------------------------------------------- mirror:

tập 01
1 http://www.megaupload.com/?d=B3Y1XHRB
2 http://www.megaupload.com/?d=2H3GF6AF
3 http://www.megaupload.com/?d=LJHE30GZ
4 http://www.megaupload.com/?d=4KRQBM6P
5 http://www.megaupload.com/?d=U169XV6M
tập 02
1 http://www.megaupload.com/?d=1BQFRSHN
2 http://www.megaupload.com/?d=HA1X5B6R
3 http://www.megaupload.com/?d=KYZXCG6R
4 http://www.megaupload.com/?d=4WIBYQJ4
5 http://www.megaupload.com/?d=W3GTWRFU
 tập 03
1 http://www.megaupload.com/?d=0UZ0C0QC
2 http://www.megaupload.com/?d=LZP25LGD
3 http://www.megaupload.com/?d=W3RHB5OY
4 http://www.megaupload.com/?d=SD6S4D8O
5 http://www.megaupload.com/?d=OMJ6M7V7
 tập 04
1 http://www.megaupload.com/?d=1UMAHHY7
2 http://www.megaupload.com/?d=R5BEI0KP
3 http://www.megaupload.com/?d=W876RLPQ
4 http://www.megaupload.com/?d=DZKWIKL0
5 http://www.megaupload.com/?d=8YO4LJ4X
tập 05
1 http://www.megaupload.com/?d=4TKYT2EN
2 http://www.megaupload.com/?d=9SZ4F4KM
3 http://www.megaupload.com/?d=GD107RQD
4 http://www.megaupload.com/?d=BHSWTRG1
5 http://www.megaupload.com/?d=8M2JQ0AE
tập 06
1 http://www.megaupload.com/?d=OPY38Q4H
2 http://www.megaupload.com/?d=AT227CMT
3 http://www.megaupload.com/?d=IX4E7PKN
4 http://www.megaupload.com/?d=KG9NB7BX
5 http://www.megaupload.com/?d=7TDHDM8W

tập 07 http://www.megaupload.com/?d=OJDDUWHL
tập 08 http://www.megaupload.com/?d=3UHBA9QY
 tập 09
1 http://www.megaupload.com/?d=TGEXSPKD
2 http://www.megaupload.com/?d=YHJYFNGS
3 http://www.megaupload.com/?d=URUQZBVJ
4 http://www.megaupload.com/?d=MYVNAN86
5 http://www.megaupload.com/?d=JGPPGTGR
 tập 10 http://www.megaupload.com/?d=46WHQ7XT
tập 11a http://www.megaupload.com/?d=UWGP6EHR
tập 11b http://www.megaupload.com/?d=6MPBEAV8 or http://www.megaupload.com/?d=B1VQ6MX7
 tập 12 http://www.megaupload.com/?d=CK4O6F5D
 Tập 13
http://www.megaupload.com/?d=JEYHO4DI
http://www.megaupload.com/?d=5APPHG0U
http://www.megaupload.com/?d=7YGZ5ITJ
http://www.megaupload.com/?d=LZL9FWR6
http://www.megaupload.com/?d=TPVRCLZ4
Tập 14
http://www.megaupload.com/?d=0Y72HWJX
http://www.megaupload.com/?d=4KL8GEXW
http://www.megaupload.com/?d=EOTAKZCJ
http://www.megaupload.com/?d=XGFMJM70
http://www.megaupload.com/?d=WB6BXZ8M
Tập 15
http://www.megaupload.com/?d=3TDFTSUL
http://www.megaupload.com/?d=MBYEEVB1
http://www.megaupload.com/?d=E1WQ27EM
http://www.megaupload.com/?d=93TF1MM4
http://www.megaupload.com/?d=2AOR7T5L
Tập 16
http://www.megaupload.com/?d=UN7SKS1L
http://www.megaupload.com/?d=J5KWT615
http://www.megaupload.com/?d=RH7F4F9G
http://www.megaupload.com/?d=X6MUGFD7
http://www.megaupload.com/?d=K1A1MNZU
 tập 17 http://www.megaupload.com/?d=H8WB687F
 tập 17 http://www.megaupload.com/?d=PGRUT92Y -> new
 tập 18 http://www.megaupload.com/?d=6UB8MBH9
 tập 19 http://www.megaupload.com/?d=5B5V4BSJ
 tập 20 http://www.megaupload.com/?d=431P2MY6
end

mietmai
http://www.phim88.com/forum/archive/index.php/t-4253.html
link khác:
tập 13 http://www.megaupload.com/?d=8CI2MUHJ
tập 14 http://www.megaupload.com/?d=8LR02J0Z
tập 15 http://www.megaupload.com/?d=KVW087HX
tập 16 http://www.megaupload.com/?d=A2TILXOZ
-------------------------------------
mirror: 

Tập 1
http://www.megaupload.com/?d=5V9B3T75
http://www.megaupload.com/?d=8FLDTYP9
http://www.megaupload.com/?d=CQH9RF37
http://www.megaupload.com/?d=2DSK2SX8
http://www.megaupload.com/?d=I54GB24B
http://www.megaupload.com/?d=2SA659GG
http://www.megaupload.com/?d=6M29CG3A
Tập 2
http://www.megaupload.com/?d=X8ZECPJQ
http://www.megaupload.com/?d=L8D4KJZM
http://www.megaupload.com/?d=BV7D9MCH
http://www.megaupload.com/?d=O2HOSO9W
http://www.megaupload.com/?d=9F45VIAS
http://www.megaupload.com/?d=598JHL5F
Tập 3
http://www.megaupload.com/?d=WBCPT2FX
http://www.megaupload.com/?d=ZCPXSWS6
http://www.megaupload.com/?d=DN60O49J
http://www.megaupload.com/?d=OXX7ENQ5
http://www.megaupload.com/?d=M9MHJ431
http://www.megaupload.com/?d=5JEUQNB0
Tap 4
http://www.megaupload.com/?d=AED5VEXG
http://www.megaupload.com/?d=JKFJ0BJN
http://www.megaupload.com/?d=N4LZFDVI
http://www.megaupload.com/?d=MVRDN3HT
http://www.megaupload.com/?d=HKEUBJ2T
http://www.megaupload.com/?d=WC9LSFDX
Tap 5
http://www.megaupload.com/?d=RDZA6191
http://www.megaupload.com/?d=RVIYWDL1
http://www.megaupload.com/?d=IBG26J8N
http://www.megaupload.com/?d=9BDAO2F0
http://www.megaupload.com/?d=UG2H6GM2
http://www.megaupload.com/?d=CPU9WTIA
Tap 6
http://www.megaupload.com/?d=QU7I1XJW
http://www.megaupload.com/?d=SGO1ZNKD
http://www.megaupload.com/?d=8OF3QB2K
http://www.megaupload.com/?d=A5H46U2K
http://www.megaupload.com/?d=RJ8NZ6Z9
http://www.megaupload.com/?d=456KRBBW
Tap 7
http://www.megaupload.com/?d=5AWV3G7N
http://www.megaupload.com/?d=2X4UAXGH
http://www.megaupload.com/?d=B6KBHABU
http://www.megaupload.com/?d=2Y8QYNO8
http://www.megaupload.com/?d=Z8070TBA
http://www.megaupload.com/?d=RWD0WZ10
http://www.megaupload.com/?d=N62NFRUL
Tap 8
http://www.megaupload.com/?d=G2QW0FIO
http://www.megaupload.com/?d=M9BBRJDH
http://www.megaupload.com/?d=GC8CQLC5
http://www.megaupload.com/?d=JTQ8J6RC
http://www.megaupload.com/?d=3Y16GRKP
http://www.megaupload.com/?d=E7HVY4GQ
http://www.megaupload.com/?d=7HQC6M68
Tập 9
http://www.megaupload.com/?d=Y9IS5VNH
http://www.megaupload.com/?d=332ODRFV
http://www.megaupload.com/?d=IM1774M3
http://www.megaupload.com/?d=TJIGDHI2
http://www.megaupload.com/?d=DUSB2M1K
http://www.megaupload.com/?d=S9J24TAU
http://www.megaupload.com/?d=L6ZFQC8M
Tap 10
http://www.megaupload.com/?d=HGQKHPWU
http://www.megaupload.com/?d=9RN8WBQV
http://www.megaupload.com/?d=51WVB246
http://www.megaupload.com/?d=KRW4XL13
http://www.megaupload.com/?d=BZVORHSS
http://www.megaupload.com/?d=NBPJAWWF
http://www.megaupload.com/?d=KD0VZ3KP
Tập 11 Fixed
http://www.megaupload.com/?d=3WXEWK1N
http://www.megaupload.com/?d=V0U6FPEU
http://www.megaupload.com/?d=GKGASL5C
http://www.megaupload.com/?d=UP5Z678L
http://www.megaupload.com/?d=1CQ9BEXE
http://www.megaupload.com/?d=Z6L57S7O

Tập 12
http://www.megaupload.com/?d=668MMK70
http://www.megaupload.com/?d=CDX0731I
http://www.megaupload.com/?d=LGEJEO04
http://www.megaupload.com/?d=LX5VQ8ME
http://www.megaupload.com/?d=PNCG1OIP
http://www.megaupload.com/?d=T9E68X9O
http://www.megaupload.com/?d=IMYKNF9J
Tap 13
http://www.megaupload.com/?d=VU18T5IM
http://www.megaupload.com/?d=OUQQW228
http://www.megaupload.com/?d=RFX0I7SH
http://www.megaupload.com/?d=DE3H02TL
http://www.megaupload.com/?d=3OA1LVH0
http://www.megaupload.com/?d=MGOO1CW9
http://www.megaupload.com/?d=DB038OU6
Tap 14
http://www.megaupload.com/?d=AITXE8AQ
http://www.megaupload.com/?d=J450A20K
http://www.megaupload.com/?d=WKMMWSY5
http://www.megaupload.com/?d=846A6SQ7
http://www.megaupload.com/?d=7A7F09HG
http://www.megaupload.com/?d=R4Z7RIPV
Tap 15
http://www.megaupload.com/?d=MK32Z074
http://www.megaupload.com/?d=759GL7MV
http://www.megaupload.com/?d=IKEIVKDK
http://www.megaupload.com/?d=LPJCN3IK
http://www.megaupload.com/?d=N18YADK9
http://www.megaupload.com/?d=EEBKIMH2
http://www.megaupload.com/?d=EF74VAQ2
Tap 16
http://www.megaupload.com/?d=QYGP5QOH
http://www.megaupload.com/?d=PF6WLZV1
http://www.megaupload.com/?d=FIJ8Q1A0
http://www.megaupload.com/?d=9X1PFBMW
http://www.megaupload.com/?d=J4Z9EO56
http://www.megaupload.com/?d=AT8U3E7S
http://www.megaupload.com/?d=D79W6FK1
Tap 17
http://www.megaupload.com/?d=T2007S2C
http://www.megaupload.com/?d=XZYXZ1AE
http://www.megaupload.com/?d=8X4LGCJD
http://www.megaupload.com/?d=CTJGMDKF
http://www.megaupload.com/?d=VEFM6JX0
http://www.megaupload.com/?d=AS8ANYAX
http://www.megaupload.com/?d=98B0ZSQA
Tap 18
http://www.megaupload.com/?d=LUOA0ZDB
http://www.megaupload.com/?d=0HY2RGDP
http://www.megaupload.com/?d=LSS2E7B2
http://www.megaupload.com/?d=M258PHJ0
http://www.megaupload.com/?d=PXMTQWVL
http://www.megaupload.com/?d=QNGK2EAG
http://www.megaupload.com/?d=94ZLNE8P
Tap 19
http://www.megaupload.com/?d=A5SUGZ23
http://www.megaupload.com/?d=PQIKMVA7
http://www.megaupload.com/?d=2BNBOOJN
http://www.megaupload.com/?d=EDJGV6QP
http://www.megaupload.com/?d=3ZGZ4RJ2
http://www.megaupload.com/?d=S8KTTHAE
http://www.megaupload.com/?d=E6FI4KBR
 tập 20 xem link bên trên
 Kevin Dinh
http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=302143

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét