Thứ Năm, 22 tháng 9, 2011

ĐẠI TƯỚNG TRỊNH THÀNH CÔNG (ĐL - 18 Tập) -


Posted ImagePosted Image

Tập 1
1-001 http://www.megaupload.com/?d=DCHD68RD
1-002 http://www.megaupload.com/?d=3KK50GBT
Tập 2
2-001 http://www.megaupload.com/?d=PG37Q9UQ
2-002 http://www.megaupload.com/?d=GVODPO0F
Tập 3
3-001 http://www.megaupload.com/?d=FWU1YBS9
3-002 http://www.megaupload.com/?d=EK61H3BY
Tập 4
4-001 http://www.megaupload.com/?d=R8RL8I1P
4-002 http://www.megaupload.com/?d=M2M1TDVL
Tập 5
5-001 http://www.megaupload.com/?d=CUI4GT4T
5-002 http://www.megaupload.com/?d=6WQ3GSZS
Tập 6
6-001 http://www.megaupload.com/?d=ZVGOSRRZ
6-002 http://www.megaupload.com/?d=5PEZROUJ
Tập 7
7-001 http://www.megaupload.com/?d=V1XEGHCV
7-002 http://www.megaupload.com/?d=SI74NCKW
Tập 8
8-001 http://www.megaupload.com/?d=WXPG1NDL
8-002 http://www.megaupload.com/?d=IVMOXAKS
Tập 9
9-001 http://www.megaupload.com/?d=50ZEH524
9-002 http://www.megaupload.com/?d=YCR8ZEX4
Tập 10
10-001 http://www.megaupload.com/?d=16TN440U
10-002 http://www.megaupload.com/?d=IUK83853
Tập 11
11-001 http://www.megaupload.com/?d=MZ4C1FFH
11-002 http://www.megaupload.com/?d=DJVLN033
Tập 12
12-001 http://www.megaupload.com/?d=9BKKO1YU
12-002 http://www.megaupload.com/?d=V19M0PE0
Tập 13
13-001 http://www.megaupload.com/?d=4CDF4OW9
13-002 http://www.megaupload.com/?d=VO8VHORN
Tập 14
14-001 http://www.megaupload.com/?d=UY3VIU2G
14-002 http://www.megaupload.com/?d=SM4O3R1Y
Tập 15
15-001 http://www.megaupload.com/?d=HE7EY9Y8
15-002 http://www.megaupload.com/?d=X42I80FS
Tập 16
16-001 http://www.megaupload.com/?d=B4AOXDVY
16-002 http://www.megaupload.com/?d=V12BDB1K
Tập 17
17-001 http://www.megaupload.com/?d=W0UIN6OO
17-002 http://www.megaupload.com/?d=8HU54MU7
Tập 18
18-001 http://www.megaupload.com/?d=89WKU1VZ
18-002 http://www.megaupload.com/?d=R9HBXPFS
END 
 
 
 
http://phimnhacviet.net/index.php?/topic/3491-d%E1%BA%A1i-t%C6%B0%E1%BB%9Bng-tr%E1%BB%8Bnh-thanh-cong-phim-hk-18-t%E1%BA%ADp/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét